Vai trò của các công ty xuyên quốc gia trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam

Title: Vai trò của các công ty xuyên quốc gia trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam
Other Titles: The role of transnational companies in the process of industrialization and modernization in Viet Nam.
Authors: Vũ, Thị Hằng
Keywords: Kinh tế;Công ty xuyên quốc gia
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Citation: 105 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16219
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Bài đăng phổ biến từ blog này

So sánh một số phương pháp phát hiện biên

Áp dụng phương pháp Rađa đất để xác định “thoát không” dưới bê tông bản mặt đập Cửa Đạt