Bài đăng

Sử dụng bản đồ tư duy dạy học chương Chuyên hóa vật chất và năng lượng ở động vật" - Sinh học 11 - Trung học Phổ thông (Ban nâng cao)

Title: Sử dụng bản đồ tư duy dạy học chương Chuyên hóa vật chất và năng lượng ở động vật" - Sinh học 11 - Trung học Phổ thông (Ban nâng cao) : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05"Authors: Mai, Văn Hưng, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị PhúKeywords: Bản đồ tư duy;Sinh học;Lớp 11;Phương pháp dạy họcIssue Date: 2010Publisher: ĐHGDAbstract: Nghiên cứu cơ sở của việc sử dụng bản đồ tư duy trong thiết kế các bài giảng và sử dụng các bài giảng đó để giảng dạy chương I- phần B: “Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở động vật”-Sách giáo khoa Sinh học lớp 11 nâng cao. Điều tra thực trạng việc dạy học (...)
Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Sinh học) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Electronic Resources
103 tr. + CD-ROMURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48903

Nghiên cứu giải pháp xử lý nước thải làng bún Tiền ngoài, xã Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh phục vụ sản xuất nông nghiệp

Title: Nghiên cứu giải pháp xử lý nước thải làng bún Tiền ngoài, xã Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh,
 tỉnh Bắc Ninh phục vụ sản xuất nông nghiệp : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02Authors: Nguyễn, Thị Loan , người hướng dẫn
Lê, Hồng SơnKeywords: Xử lý nước thải;Ô nhiễm môi trường;Làng nghề;Bắc NinhIssue Date: 2012Publisher: ĐHKHTNAbstract: 79 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Khoa học môi trường -- Trường đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Đánh giá hiện trạng sản xuất, kinh doanh và môi trường làng nghề chế biến bún Tiền Ngoài và thôn Đoài xã Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Nghiên cứu hiệu quả xử lý nước thải của chế phẩm sinh học với các nồng độ và liều lượng khác nhau. Nghiên (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38195

Nghiên cứu động học giải phóng dược chất của viên cốt trơ đa lớp

Title: Nghiên cứu động học giải phóng dược chất của viên cốt trơ đa lớpAuthors: Nguyễn, Văn MạnhKeywords: Động học giải phóng dược chất;Viên cốt trơ đa lớp;Dược họcIssue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHN, Khoa Y - DượcAbstract: Xây dựng mô hình động học lý thuyết quá trình giải phóng dược chất từ viên đa lớp và
thực nghiệm để chứng minh mô hình lý thuyết đã xây dựng.Description: 36 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55103

Chiết xuất, phân lập một số hợp chất từ cặn chiết Ethyl Acetat vỏ quả cây bảy lá một hoa (Paris polyphylla var. chinensis (Franch.) H. Hara) trồng ở Lào Cai

Title: Chiết xuất, phân lập một số hợp chất từ cặn chiết Ethyl Acetat vỏ quả cây bảy lá một hoa
(Paris polyphylla var. chinensis (Franch.) H. Hara) trồng ở Lào CaiAuthors: Nguyễn, Thị BưởiKeywords: Ethyl Acetat;Cây bảy lá một hoa;Dược họcIssue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHN, Khoa Y - DượcURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55062Cây thảo nhiều năm; thân rễ thường hình trụ, nạc, nằm ngang; phần thân trên mặt đất thẳng đứng, đơn độc không phân nhánh hoặc hiếm khi phân nhánh, nảy mầm vào mùa xuân, tàn lụi vào mùa đông. Lá mọc đối hoặc mọc vòng trên thân, 4 - 10 lá; phiến lá màu lục, có vệt tím hoặc không, hình mũi giáo, hình thuôn, hình trứng ngược, mềm, gân bên rõ, không có cuống hoặc có cuống dài hoặc ngắn. Hoa thường đơn độc hoặc một vài hoa mọc ở đỉnh, to, màu lục, đều, lưỡng tính, mẫu 3 - 5, cuống dài, thẳng đứng. Đài (2) 3 - 5 (10), rời nhau, hình mũi giáo, màu lục hoặc màu trắng, thường to hơn cánh hoa, xếp lợp hoặc hơi vặn.

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Vĩnh Phúc

Title: Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Vĩnh Phúc : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404Authors: Nguyễn, Thị Thu HươngKeywords: Vốn;Quản lý;Đầu tư nước ngoài;Quản lý kinh tếIssue Date: 2017Publisher: H. : Trường Đại học Kinh tếDescription: 107 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34184

Phương pháp mô phỏng nhanh và một vài áp dụng

Title: Phương pháp mô phỏng nhanh và một vài áp dụng
 : Luận văn ThS. Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông : 2.07.00Authors: Huỳnh, Hữu Tuệ, Người hướng dẫn
Nguyễn, Thái HàKeywords: Kỹ thuật điện tử;Mô phỏng Monte Carlo;Phương pháp mô phỏng;Vô tuyến điện tửIssue Date: 2007Publisher: ĐHCNAbstract: 63 tr. + CD-ROM
Nghiên cứu vai trò của việc đánh giá BER trong các hệ thống viễn thông, vai trò mô
phỏng Monte carlo để ước lượng BER và nhu cầu mô phỏng nhanh; Nêu nguyên lý
 cơ bản kỹ thuật  lấy mẫu theo trọng số, mô hình hệ thống truyền thông số đơn giản
và phương pháp l (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc
-- Trường Đại học Công nghệ. Đạihọc Quốc gia Hà Nội, 2007URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41839