Bài đăng

Áp dụng pháp luật giải quyết các tranh chấp kinh tế ở nước ta hiện nay

Lý luận chung về giải quyết tranh chấp kinh tế và áp dụng pháp luật hình sự để giải quyết các tranh chấp kinh tế ở Việt Nam. Nghiên cứu thực trạng áp dụng pháp luật hình sự giải quyết các tranh chấp kinh tế ở nước ta qua việc tìm hiểu những trường hợp áp dụng luật hình sự để giải quyết các tranh chấp kinh tế trên thực tiễn và hậu quả của tình trạng áp dụng pháp luật hình sự để giải quyết các tranh chấp kinh tế; từ đó phát hiện những bất cập liên quan đến hệ thống pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh tế hiện nay. Nêu những nguyên nhân bất cập của tình trạng áp dụng pháp luật hình sự để giải quyết các tranh chấp kinh tế: pháp luật về đòi nợ và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ nợ kém hiệu quả; sự kém hiệu quả trong hoạt động của các thiết chế giải quyết các tranh chấp kinh tế, dân sự; sự bất cập trong các quy định của Bộ Luật Hình sự liên quan đến tội phạm có yếu tố chiếm đoạt tài sản; ý thức pháp luật của các chủ thể kinh doanh chưa phù hợp với sự pháp triển nhanh chóng của k…

Pháp luật về quỹ đầu tư chứng khoán ở Việt Nam

Trình bày khái quát hệ thống các vấn đề lý luận về quỹ đầu tư chứng khoán (QĐTCK), lý luận pháp luật QĐTCK, nghiên cứu kinh nghiệm lập pháp của một số nước trên thế giới về QĐTCK và rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Khái quát quá trình phát triển pháp luật QĐTCK Việt Nam qua các giai đoạn, chỉ rõ thực trạng công tác lập pháp và những bất cập trong thực tiễn thi hành pháp luật QĐTCK. Phân tích sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật QĐTCK Việt Nam và đưa ra một số kiến nghị về phương diện lập pháp và một số giải pháp khác nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật QĐTCK ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
Title: Pháp luật về quỹ đầu tư chứng khoán ở Việt NamAuthors: Võ, Thị Mỹ HươngKeywords: Chứng khoán,
Luật kinh tế,
Pháp luật Việt Nam,
Quỹ đầu tư chứng khoán,Issue Date: 2009Publisher: Đại học Quốc Gia Hà NộiCitation: 116 tr.

Pháp luật về quản trị công ty đại chúng, thực trạng áp dụng tại Công ty Cổ phần VINAFCO

Nghiên cứu làm rõ khái niệm và khung pháp luật và thể chế cho quản trị công ty nói chung và quản trị công ty đại chúng nói riêng, mô hình, cách thức quản trị Công ty đại chúng ở Việt Nam và các nước trên thế giới. Tìm hiểu về quá trình hình thành và phát triển, mô hình, cách thức quản trị VINAFCO từ khi công ty được công nhận là Công ty đại chúng để đánh giá ưu điểm và nhược điểm của pháp luật hiện hành về quản trị công ty, từ đó rút ra những vấn đề cần xây dựng và hoàn thiện pháp luật và quản trị công ty hiệu quả. Đưa ra những kiến nghị và giải pháp hoàn thiện khung pháp lý về quản trị công ty.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16338
Title: Pháp luật về quản trị công ty đại chúng, thực trạng áp dụng tại Công ty Cổ phần VINAFCOAuthors: Hà, Thị Thu HằngKeywords: Công ty đại chúng,
Pháp luật Việt Nam,
Luật kinh tế,
Quản trị công ty,Issue Date: 2010Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 136 tr.

Một số vấn đề pháp lý về đầu tư tại tỉnh Thái Nguyên

Làm rõ các nền tảng về mặt lý luận của pháp luật về đầu tư (Bao gồm đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài tại Việt Nam) trên cơ sở các lý luận về kinh tế học, quá trình hình thành và phát triển của các chế định pháp lý về đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài cũng như thực tiễn của một nền kinh tế chuyển đổi ở Việt Nam từ đó làm cơ sở cho việc xem xét, đánh giá phân tích thực tiễn đầu tư của tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay. Làm sáng tỏ các chủ điểm pháp lý về các vấn đề cơ bản của pháp luật đầu tư hiện nay.Cụ thể là một số chế định cơ bản của luật đầu tư năm 2005, thực tiễn các chính sách và hoạt động đầu tư tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên với những đặc thù của một tỉnh có nền công nghiệp phát triển khá sớm và là một bộ phận quan trọng của vùng kinh tế Đông bắc bộ. Đưa ra một số kiến nghị pháp lý đối với việc hoàn thiện pháp luật đầu tư cũng như các chính sách về đầu tư tại tỉnh Thái Nguyên
Linh bài: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16163
Title: Một số vấn đề pháp l…

Pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh ở Việt Nam

Nghiên cứu lý luận về cạnh tranh không lành mạnh và pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh, khẳng định việc ra đời của pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh và đẩy mạnh việc thực thi các quy định đó trong điều kiện Việt Nam hiện nay. Tập trung làm rõ thực trạng cạnh tranh không lành mạnh ở Việt Nam. Phân tích các quy định pháp luật hiện hành của nước ta về chống cạnh tranh không lành mạnh. Nêu một số kiến nghị nhằm tăng cường hiệu lực thi hành pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh. Link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12384
Title: Pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh ở Việt NamAuthors: Vũ, Thị Thuý HằngKeywords: Cạnh tranh,
Luật kinh tế,
Pháp luật,Issue Date: 2005Publisher: ĐHQG

Trí tuệ cảm xúc và các mối quan hệ

Bài báo trình bày kết quả khảo sát trí tuệ cảm xúc của 229 học sinh lớp 12, trường THPT Hoài Đức A – TP Hà Nội bằng thang đo trí tuệ cảm xúc BarOn EQ-i:YV và các mối quan hệ gia đình, bạn bè của các em. Kết quả cho thấy thang đo BarOn EQ-i:YV có thể sử dụng để đánh giá chỉ số trí tuệ cảm xúc cho trẻ vị thành niên ởViệt Nam, với độ tin cậy α= 0.82. Các tiểu thang đo có mối tương quan thuận và khá chặt chẽvới chỉ số trí tuệ cảm xúc chung. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng trí tuệ cảm xúc có tương quan thuận, khá chặt với sự ủng hộ và chấp nhận lẫn nhau trong quan hệ gia đình và bạn bè của trẻ. Điều này có nghĩa là nâng cao trí tuệ cảm xúc sẽ giúp trẻ có các mối quan hệ với cha mẹ, bạn bè tốt đẹp hơn và ngược lại, sự ủng hộ và chấp nhận lẫn nhau trong gia đình và bạn bè sẽ góp phần nâng cao trí tuệ cảm xúc của các em.
Link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/998
Title: Trí tuệ cảm xúc và các mối quan hệAuthors: Truong Thi Khanh, Ha
Nguyen Thi Thuy, VanKeywords: Trí tuệ c…

Quá trình biến đổi cấu tạo địa danh hành chính Thăng Long - Hà Nội triều Nguyễn (1802-1945)

Trên cơ sở hoàn cảnh và điều kiện lịch sử triều Nguyễn với nhiều biến động lớn, đặc biệt là cuộc cải cách hành chính lớn của vua Minh Mệnh và việc thực dân Pháp chiếm đóng, biến Hà Nội thành thành phố thuộc địa, bài biết giới thiệu đặc điểm của hệ thống địa danh hành chínhThăng Long - Hà Nội trong ba giai đoạn: giai đoạn 1802-1831, 1831-1887 và giai đoạn sau 1888. Cùng với việc mô tả những đặc điểm chung nhất của hệ thống địa danh, từ đặc điểm của đơn vị chỉ loại, số lượng âm tiết, nguồn gốc đến đặc trưng cấu tạo mang tính điển hình so với các khu vực khác, bài biết tập trung làm rõ những khác biệt quan trọng giữa các giai đoạn, trong đó nổi bật là các phương thức xây dựng và cấu tạo địa danh mới dưới ảnh hưởng của chủ trương “Hán hóa”, sử dụng mĩ tự của triều đình và chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính cơ sở. Thông qua các tư liệu và phân tích, bài viết muốn cung cấp những nét nổi bật nhất của bức tranh địa danh hành chính trong hơn một thế kỷ triều Nguyễn, qua đó phần nào phản…