Bài đăng

Fano resonance and EIT like effect based on 4x4 multimode interferance structures

Title: Fano resonance and EIT like effect based on 4x4 multimode interferance structuresAuthors: Le, Duy Tien
Le, Trung ThanhKeywords: Multimode interference couplers;silicon wire;CMOS technology;optical coupler;Fano resonance;EITIssue Date: 2017Publisher: International Journal of Applied Engineering ResearchSeries/Report no.: ;Vol.12, No. 13 (2017)Abstract: We propose a new structure for creating the Fano resonance and electromagnetically induced transparency couplers. The structure is based on 4x4 multimode interference couplers. The proposed devides have advantages of compactness, large tolerance fabrication. The tranfer matrix method (TMM) and numerical methods are used for analytical analysis and design of the device.Description: p. 3784-3788URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60473

Nghiên cứu khả năng hấp phụ và quang xúc tác của vật liệu nano composite của ZnO trên chất mang có nguồn gốc tự nhiên

Title: Nghiên cứu khả năng hấp phụ và quang xúc tác của vật liệu nano composite của ZnO trên chất mang có nguồn gốc tự nhiênOther Titles: Research adsorption capacity and photocatalytic of ZnO nanomaterials of composite on the carrier of natural originAuthors: Bùi, Thị ThoanKeywords: Hóa học;Hóa môi trường;Quang xúc tác;Vật liệu nanocompositeIssue Date: 2015Publisher: Đại học quốc gia Hà nộiCitation: 59 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11644Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Dự báo nhiệt độ Thủ đô Hà Nội sử dụng mạng nơron nhân tạo

Title: Dự báo nhiệt độ Thủ đô Hà Nội sử dụng mạng nơron nhân tạoAuthors: Vũ, Văn HảiKeywords: Hệ thống thông tin;Dự báo nhiệt độ;Mạng nơron nhân tạo;Trí tuệ nhân tạoIssue Date: 2013Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 3 tr.Abstract: Nghiên cứu về bài toán dự báo, các phương pháp dự báo nói chung và phương pháp dự báo áp dụng cho bài toán dự báo nhiệt độ nói riêng. Nghiên cứu về mạng nơron nhân tạo, tập trung vào mạng nơron truyền thẳng nhiều lớp, chương này cung cấp chi tiết các vấn đề về quá trình huấn luyện và thuật toán học của mạng, với trọng tâm là thuật toán lan truyền ngược sai số. Xây dựng ứng dụng mạng nơron nhân tạo vào giải quyết bài toán dự báo nhiệt độ của thủ đô Hà Nội đồng thời sử dụng thuật toán K-NN, phương pháp hồi quy để dự báo nhiệt độ thủ đô Hà Nội trên dư liệu đã thu thập được. Ngoài ra, chương 3 còn đối sánh kết quả dự báo của các phương pháp trên và thử nghiệm lại nghép giữa mạng nơron và phương pháp hồi quy để dự báo.URI: http://repository.vnu.edu.vn/ha…

Đánh giá trữ lượng Carbon tại rừng xã Bình Long, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên phục vụ ước tính chi trả dịch vụ môi trường: Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)

Title: Đánh giá trữ lượng Carbon tại rừng xã Bình Long, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên phục vụ ước tính chi trả dịch vụ môi trường: Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)Authors: Nguyễn, Như YếnKeywords: Rừng;Khía cạnh môi trườngIssue Date: 2017Publisher: H.: Khoa các khoa học liên nghànhAbstract: - Điều tra xác định khu vực lập ô tiêu chuẩn đối với rừng trồng và rừng tự nhiên. - Điều tra thành phần số lượng chiều cao ngang ngực của các cây cá lẻ trong ô tiêu chuẩn. - Xác định lượng các bon rừng tích luỹ trong sinh khối thân đứng tại rừng xã Bình Long. - Xác định lượng các bon tích luỹ trong tầng thảm tươi cây bụi và thảm mục tại rừng núi đá xã Bình Long. - Điều tra, đánh giá phương thức quản lý rừng tại khu vực nghiên cứu. - Đánh giá khả năng tham gia chi trả dịch vụ môi trường từ rừng tại khu vực nghiên cứu.Description: 54 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61095Appears in Collections:SGS - Master Theses

Về động từ kết chuỗi trong tiếng Anh và một số loại động từ tương đương trong tiếng Việt

Title: Về động từ kết chuỗi trong tiếng Anh và một số loại động từ tương đương trong tiếng ViệtAuthors: Vũ, Ngọc TúKeywords: Động từ;Tiếng Anh;Tiếng ViệtIssue Date: 2006Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: tr. 43-49URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/6428Appears in Collections:Foreign Studies

Planning your PHD

Title: Planning your PHDAuthors: Kate, WilliamsKeywords: Luận ánIssue Date: 2010Publisher: Oxford Brookes UniversityAbstract: Lên kế hoạch cho luận án của bạnDescription: 136 p.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60191Appears in Collections:Tài liệu hướng dẫn nghiên cứu, viết

CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ KHAI THÁC NGUỒN TIN TẠI THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Title: CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ KHAI THÁC NGUỒN TIN TẠI THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁPAuthors: ĐỖ, THỊ THU HÀ
TRẦN, HỮU HUỲNHKeywords: Nhu cầu tin;Thư viện;Nguồn lực thông tinIssue Date: 2012Publisher: Khoa Thông Tin Thư việnDescription: KL00116 ; 80 p.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33634Appears in Collections:USSH - Undergraduate Theses