Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười hai, 2017

Công nghệ WiMAX di động - thiết kế và triển khai mạng WiMAX di động thử nghiệm tại Viettel

Title: Công nghệ WiMAX di động - thiết kế và triển khai mạng WiMAX di động thử nghiệm tại Viettel : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - Viễn thông: 60 52 70Authors: Nguyễn, Viết Kính, người hướng dẫn
Dương, Phạm Huy HùngKeywords: Công nghệ WiMAX;Kỹ thuật điện tử;Mạng di động;Mạng truyền thôngIssue Date: 2009Publisher: ĐHCNAbstract: 86 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Giới thiệu về công nghệ vô tuyến băng rộng và công nghệ WiMAX ở các khía cạnh: quá trình phát triển, nguyên lý hoạt động, tính năng, ứng dụng của công nghệ WIMAX. Nghiên cứu tổng quan về kiến trúc mạng, phổ tần, lớp vật lý, mô tả lớp MAC, các đặc điểm cải (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41699Appears in Collections:UET - Master Theses

Đánh giá về phong cách giáo dục của cha mẹ và tự đánh giá của học sinh trung học cơ sở

Title: Đánh giá về phong cách giáo dục của cha mẹ và tự đánh giá của học sinh trung học cơ sở : Luận án TS. Tâm lý học: 623104Authors: Nguyễn, Thị Anh ThưKeywords: Tâm lý học ứng dụng;Giáo dục gia đìnhIssue Date: 2017Publisher: H.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănDescription: 158 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60266Luận án bổ sung thêm vào hệ thống nghiên cứu lý luận về PCGD của cha mẹ và tự đánh giá. Làm rõ ảnh hưởng PCGD của cha mẹ đến tự đánh giá của học sinh THCS. Chỉ ra những yếu tố ảnh hưởng đến tự đánh giá bản thân của học sinh. Kết quả nghiên cứu thực tiễn cho thấy: đánh giá về PCGD của cha mẹ có mối tương quan với tự đánh bản thân của học sinh. Cụ thể, học sinh đánh giá cha mẹ có PCGD dân chủ và tự do/ dễ dãi có mối tương quan thuận với tự đánh giá của các em trên lĩnh vực cảm xúc, tương lai và gia đình. Học sinh đánh giá cha mẹ có PCGD độc đoán có mối tương quan nghịch với tự đánh giá của các em trên các lĩnh vực này. Học sinh đánh giá cha mẹ c…

Nghiên cứu, áp dụng phân hệ đa phương tiện IP trong mạng viễn thông Việt Nam

Title: Nghiên cứu, áp dụng phân hệ đa phương tiện IP trong mạng viễn thông Việt Nam : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 60 52 70Authors: Nguyễn, Quốc Tuấn, người hướng dẫn
Nguyễn, Ngọc CươngKeywords: Kỹ thuật truyền thông;Mạng truyền thông;Hệ đa phương tiện;Viễn thôngIssue Date: 2012Publisher: ĐHCNAbstract: 100 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Chương 1: Xu hướng hội tụ mạng viễn thông, lợi ích mà IMS mang lại, tiến trình chuẩn hóa IMS của 3GPP. Phần tiếp theo nghiên cứu về các yêu cầu kỹ thuật trong hệ thống mạng và kiến trúc IMS, các khối chức năng, các thực thể liên quan trong kiến trúc IMS. C (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41612Appears in Collections:UET - Master Theses

Anten thông minh và áp dụng trong các hệ thống thông tin đa sóng mang

Title: Anten thông minh và áp dụng trong các hệ thống thông tin đa sóng mang : Luận án TS. Kỹ thuật điện tử - Viễn thông: 62 52 70 05Authors: Phan, Anh, người hướng dẫn
Trịnh, Anh Vũ , người hướng dẫn
Trần, Cao QuyềnKeywords: Viễn thông;Công nghệ điện tử;Anten thông minhIssue Date: 2012Publisher: ĐHCNAbstract: 107 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận án TS. Kỹ thuật Viễn thông -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Luận án đã đề xuất một phương pháp mới xác định hướng sóng đến dùng phối hợp anten vô hướng và anten không tâm pha. Theo phương pháp này số phần tử của hệ anten là 2 song có thể xác định một số lớn (L-1) hướng sóng đến có độ phân giải tương đương hệ anten (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43550

Nghiên cứu và xây dựng hệ thống web GIS phục vụ chia sẻ thông tin cảnh báo ô nhiễm không khí

Title: Nghiên cứu và xây dựng hệ thống web GIS phục vụ chia sẻ thông tin cảnh báo ô nhiễm không khíOther Titles: Research and development GIS system to share air pollution InformationAuthors: Lê, Xuân ThànhKeywords: Công nghệ thông tin;Kỹ thuật phần mềm;Hệ thống web GIS;Ô nhiễm không khí;Tin họcIssue Date: 2015Publisher: Đại học quốc gia Hà nộiCitation: 77 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11843Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Phát hiện thói quen của con người/nhóm người từ phương tiện xã hội dựa theo mô hình chủ đề xác suất

Title: Phát hiện thói quen của con người/nhóm người từ phương tiện xã hội dựa theo mô hình chủ đề xác suấtOther Titles: Discovering Human Routines from Social Media based on Probabilistic Topic ModelsAuthors: Uông, Huy LongKeywords: Công nghệ thông tin;Hệ thống thông tin;Phương tiện xã hội;Chủ đề xác suấtIssue Date: 2015Publisher: Đại học quốc gia Hà nộiCitation: 39 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11845Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Đặc điểm hình ảnh và giá trị của cộng hưởng từ 1.5T trong phân loại giai đoạn ung thư cổ tử cung

Title: Đặc điểm hình ảnh và giá trị của cộng hưởng từ 1.5T trong phân loại giai đoạn ung thư cổ tử cungAuthors: Doãn, Văn Ngọc
Bùi, Văn Lệnh
Bùi, DiệuKeywords: Ung thư CTC;CHT cổ tử cung;phân loại GĐ UTCTCIssue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHNSeries/Report no.: Vol. 33;No. 1URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60725
Nghiên cứu mô tả tiến cứu 56 bệnh nhân (BN) ung thư cổ tử cung (UTCTC) được phẫu thuật có chụp CHT 1.5 Tesla trước mổ và có kết quả giải phẫu bệnh sau mổ tại bệnh viện K. Kết quả: Tuổi thấp nhất 25, cao nhất 68, trung bình 45,3 ± 10,4. UTBM vảy 76,8%, UTBM tuyến 17,9%. 98,2% UTCTC tăng tín hiệu trên T2WI, 89,3% đồng tín hiệu trên T1WI, 83,9% giảm khuếch tán (tăng tín hiệu) trên DWI (b800), 75,0% ngấm thuốc đối quang từ kém cơ tử cung, 53,6% ngấm đồng nhất. Đánh giá kích thước khối u CHT 1.5T có Acc và PPV 94,6%. Đánh giá xâm lấn âm đạo: Sn 66,7%, Sp 100%, Acc 98,2%, PPV 100% và NPV 98,1%. Đánh giá xâm lấn dây chằng rộng: Sn, Sp, Acc, PPV và NPV 100%. Đánh giá xâm …

An Introduction to Fluid Mechanics and Transport Phenomena

Title: An Introduction to Fluid Mechanics and Transport PhenomenaAuthors: R. Moreau.Keywords: EngineeringIssue Date: 2008Publisher: H: SpringerDescription: 301 p.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24806Appears in Collections:600 - Khoa học ứng dụng

Chế định giải quyết việc dân sự trong pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam

Title: Chế định giải quyết việc dân sự trong pháp luật tố tụng dân sự Việt NamOther Titles: Provision for civil matters procedures under Vietnamese civil procedure lawsAuthors: Khuất, Thị Thu HiềnKeywords: Luật dân sự;Luật tố tụng dân sự;Pháp luật Việt Nam;Việc dân sựIssue Date: 2015Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 100 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4766Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết ngôn ngữ bản vào việc dạy học ngoại ngữ

Title: Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết ngôn ngữ bản vào việc dạy học ngoại ngữAuthors: Trần, Kim BảoKeywords: Ngôn ngữ;Phương pháp dạy học;Ngoại ngữIssue Date: 2006Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: tr. 7-14URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/6423Appears in Collections:Foreign Studies

Bidding Strategies in Agent-Based Continuous Double Auctions

Title: Bidding Strategies in Agent-Based Continuous Double AuctionsAuthors: Marius Walliser, Stefan Brantschen, Monique Calisti, Marc Herbstritt.Keywords: Computer ScienceIssue Date: 2008Publisher: SpringerDescription: 142 p.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26782Appears in Collections:000 - Tin học, thông tin và tác phẩm tổng quát

Trong lòng người luyến biệt

Title: Trong lòng người luyến biệtAuthors: Đỗ, Ngọc AnKeywords: Thơ;Mùa thuIssue Date: 2011Publisher: H. : ĐHQGHNCitation: tr. 71Series/Report no.: Số 247;URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2207Appears in Collections:VNU Bulletin

Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Title: Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng SơnOther Titles: Improving state management of capital construction investment from the state budget in Lang Son provinceAuthors: Đoàn, Thanh SơnKeywords: Quản lý kinh tế;Quản lý nhà nước;Đầu tư xây dựng cơ bản;Vốn ngân sách nhà nước;Lạng SơnIssue Date: 2016Publisher: Đại học Quốc gia Hà nộiCitation: 81 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12420Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)