Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng hai, 2018

Mối tương quan giữa tự đánh giá bản thân và kết quả học tập của học sinh lớp 5 tại Hà Nội

Title: Mối tương quan giữa tự đánh giá bản thân và kết quả học tập của học sinh lớp 5 tại Hà NộiAuthors: Hoàng, Thu HuyềnKeywords: Tâm lý học;Hà Nội;Kết quả học tập;Tâm lý học trẻ em;Tự đánh giá bản thânIssue Date: 2012Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 23 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8052Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Chiến lược Marketing mix tại Công ty cổ phần hệ thống mạng thông tin tích hợp tối ưu

Title: Chiến lược Marketing mix tại Công ty cổ phần hệ thống mạng thông tin tích hợp tối ưuOther Titles: Strategic Marketing at JSC mix network optimization integrated information (I3)Authors: Đặng, Tuấn SơnKeywords: Quản trị kinh doanh;Chiến lược Marketing mix;Quản lý tiếp thịIssue Date: 2016Publisher: Đại học Quốc gia Hà nộiCitation: 89 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12449Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Đánh giá phát thải khí nhà kính N2O từ phương tiện giao thông – xe máy

Title: Đánh giá phát thải khí nhà kính N2O từ phương tiện giao thông – xe máyOther Titles: Assessment of greenhouse gas N2O emissions from vehicles - motorcyclesAuthors: Lê, Minh TuấnKeywords: Biến đổi khí hậu;Khí nhà kính;Phương tiện giao thôngIssue Date: 2015Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội,Citation: 68 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7243Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Đánh giá mức độ phát thải khí nhà kính liên quan đến chất thảisinh hoạt hữu cơ bằng phân tích dòng và đề xuất giải pháp giảm thiểu khuvực thị trấn Châu Quỳ huyện Gia Lâm

Title: Đánh giá mức độ phát thải khí nhà kính liên quan đến chất thảisinh hoạt hữu cơ bằng phân tích dòng và đề xuất giải pháp giảm thiểu khuvực thị trấn Châu Quỳ huyện Gia LâmOther Titles: Assess the level of greenhouse gas emissions related to the organic wastes by material flow analysis and mitigation measures proposed in Trau Quy township, Gia Lam DistrictAuthors: Lương, Thùy DươngKeywords: Biến đổi khí hậu;Khí nhà kính;Chất thải sinh hoạt hữu cơ;Xử lý chất thải;Gia LâmIssue Date: 2015Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 62 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7033Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Fano resonance and EIT like effect based on 4x4 multimode interferance structures

Title: Fano resonance and EIT like effect based on 4x4 multimode interferance structuresAuthors: Le, Duy Tien
Le, Trung ThanhKeywords: Multimode interference couplers;silicon wire;CMOS technology;optical coupler;Fano resonance;EITIssue Date: 2017Publisher: International Journal of Applied Engineering ResearchSeries/Report no.: ;Vol.12, No. 13 (2017)Abstract: We propose a new structure for creating the Fano resonance and electromagnetically induced transparency couplers. The structure is based on 4x4 multimode interference couplers. The proposed devides have advantages of compactness, large tolerance fabrication. The tranfer matrix method (TMM) and numerical methods are used for analytical analysis and design of the device.Description: p. 3784-3788URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60473