Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng năm, 2018

Tội sản xuất, buôn bán hàng giả theo Điều 156 Bộ luật hình sự năm 1999

Title: Tội sản xuất, buôn bán hàng giả theo Điều 156 Bộ luật hình sự năm 1999Authors: Nguyễn, Thị Tố Uyên
Đỗ, Ngọc QuangKeywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Buôn bán hàng giảIssue Date: 2014Publisher: Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 5 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5422Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)