Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng một, 2018

Nghiên cứu khả năng hấp phụ và quang xúc tác của vật liệu nano composite của ZnO trên chất mang có nguồn gốc tự nhiên

Title: Nghiên cứu khả năng hấp phụ và quang xúc tác của vật liệu nano composite của ZnO trên chất mang có nguồn gốc tự nhiênOther Titles: Research adsorption capacity and photocatalytic of ZnO nanomaterials of composite on the carrier of natural originAuthors: Bùi, Thị ThoanKeywords: Hóa học;Hóa môi trường;Quang xúc tác;Vật liệu nanocompositeIssue Date: 2015Publisher: Đại học quốc gia Hà nộiCitation: 59 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11644Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Dự báo nhiệt độ Thủ đô Hà Nội sử dụng mạng nơron nhân tạo

Title: Dự báo nhiệt độ Thủ đô Hà Nội sử dụng mạng nơron nhân tạoAuthors: Vũ, Văn HảiKeywords: Hệ thống thông tin;Dự báo nhiệt độ;Mạng nơron nhân tạo;Trí tuệ nhân tạoIssue Date: 2013Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 3 tr.Abstract: Nghiên cứu về bài toán dự báo, các phương pháp dự báo nói chung và phương pháp dự báo áp dụng cho bài toán dự báo nhiệt độ nói riêng. Nghiên cứu về mạng nơron nhân tạo, tập trung vào mạng nơron truyền thẳng nhiều lớp, chương này cung cấp chi tiết các vấn đề về quá trình huấn luyện và thuật toán học của mạng, với trọng tâm là thuật toán lan truyền ngược sai số. Xây dựng ứng dụng mạng nơron nhân tạo vào giải quyết bài toán dự báo nhiệt độ của thủ đô Hà Nội đồng thời sử dụng thuật toán K-NN, phương pháp hồi quy để dự báo nhiệt độ thủ đô Hà Nội trên dư liệu đã thu thập được. Ngoài ra, chương 3 còn đối sánh kết quả dự báo của các phương pháp trên và thử nghiệm lại nghép giữa mạng nơron và phương pháp hồi quy để dự báo.URI: http://repository.vnu.edu.vn/ha…

Đánh giá trữ lượng Carbon tại rừng xã Bình Long, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên phục vụ ước tính chi trả dịch vụ môi trường: Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)

Title: Đánh giá trữ lượng Carbon tại rừng xã Bình Long, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên phục vụ ước tính chi trả dịch vụ môi trường: Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)Authors: Nguyễn, Như YếnKeywords: Rừng;Khía cạnh môi trườngIssue Date: 2017Publisher: H.: Khoa các khoa học liên nghànhAbstract: - Điều tra xác định khu vực lập ô tiêu chuẩn đối với rừng trồng và rừng tự nhiên. - Điều tra thành phần số lượng chiều cao ngang ngực của các cây cá lẻ trong ô tiêu chuẩn. - Xác định lượng các bon rừng tích luỹ trong sinh khối thân đứng tại rừng xã Bình Long. - Xác định lượng các bon tích luỹ trong tầng thảm tươi cây bụi và thảm mục tại rừng núi đá xã Bình Long. - Điều tra, đánh giá phương thức quản lý rừng tại khu vực nghiên cứu. - Đánh giá khả năng tham gia chi trả dịch vụ môi trường từ rừng tại khu vực nghiên cứu.Description: 54 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61095Appears in Collections:SGS - Master Theses

Về động từ kết chuỗi trong tiếng Anh và một số loại động từ tương đương trong tiếng Việt

Title: Về động từ kết chuỗi trong tiếng Anh và một số loại động từ tương đương trong tiếng ViệtAuthors: Vũ, Ngọc TúKeywords: Động từ;Tiếng Anh;Tiếng ViệtIssue Date: 2006Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: tr. 43-49URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/6428Appears in Collections:Foreign Studies

Planning your PHD

Title: Planning your PHDAuthors: Kate, WilliamsKeywords: Luận ánIssue Date: 2010Publisher: Oxford Brookes UniversityAbstract: Lên kế hoạch cho luận án của bạnDescription: 136 p.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60191Appears in Collections:Tài liệu hướng dẫn nghiên cứu, viết

CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ KHAI THÁC NGUỒN TIN TẠI THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Title: CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ KHAI THÁC NGUỒN TIN TẠI THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁPAuthors: ĐỖ, THỊ THU HÀ
TRẦN, HỮU HUỲNHKeywords: Nhu cầu tin;Thư viện;Nguồn lực thông tinIssue Date: 2012Publisher: Khoa Thông Tin Thư việnDescription: KL00116 ; 80 p.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33634Appears in Collections:USSH - Undergraduate Theses

Giải pháp nâng cao năng lực thích ứng với thay đổi của cán bộ quản lý trường đại học trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay ở Việt Nam

Title: Giải pháp nâng cao năng lực thích ứng với thay đổi của cán bộ quản lý trường đại học trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay ở Việt NamOther Titles: Improving University Managers’ Adaptability to Change in the Current Context of Education Reform in VietnamAuthors: Đặng, Xuân Hải
Đỗ, Thị Thu HằngKeywords: Nhận diện;Thích ứng;Khung năng lực thích ứng;Tiêu chíIssue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHNSeries/Report no.: Tập 33, Số 2 (2017);Abstract: Trong Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), Nghiên cứu Giáo dục, tập 32, số 3, 2016 chúng tôi đã trình bày nội dung về “Thích ứng với thay đổi của cán bộ quản lí nhà trường đại học trong bối cảnh đổi mới GD hiện nay ở Việt Nam - Nghiên cứu trường hợp ở ĐHQGHN”. Từ kết quả nghiên cứu đó chúng tôi đề xuất khung năng lực thích ứng của CBQL nhà trường đại học trong bối cảnh đổi mới ở Việt Nam hiện nay. Khung năng lực thích ứng của CBQL nhà trường chỉ rõ khả năng nhạy cảm với sự thay đổi, khả năng thấu hiểu những tác động tích cực v…

Computing for numerical methods using Visual C++

Title: Computing for numerical methods using Visual C++Authors: Salleh ShaharuddinKeywords: Phân tích số;Xử lý dữ liệuIssue Date: 2008Publisher: Hoboken, N.J. : Wiley-InterscienceDescription: 448 p. ; TNS02444URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19334ISBN: 9780470127957Appears in Collections:Toán học - Thống kê (Sưu tầm)

Magnetic Memory Effect in La0.6Sr0.4MnO3 Perovskite Nanoparticles

Title: Magnetic Memory Effect in La0.6Sr0.4MnO3 Perovskite NanoparticlesAuthors: Nguyen, Hoang Nam
Nguyen, Hoang LuongKeywords: Perovskite nanoparticles;magnetic memory effect;sol-gel;magnetic propertiesIssue Date: 2014Publisher: H. : ĐHQGHNSeries/Report no.: Vol. 30;No. 3 (2014)Abstract: Magnetic memory effect was newly observed in spin-glass magnetic La0.6Sr0.4MnO3 perovskite nanoparticles prepared by sol-gel method. The applied magnetic field and the temperature were changed in defined protocols during the magnetic relaxation process and the magnetic memory effect occured at temperature below blocking temperature which is around room temperature. This magnetic memory effect can be explained by the energy distribution in comparison with strong interaction systems.Description: p. 12-16URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55977ISSN: 2588-1124Appears in Collections:Mathematics and Physics

Chế tạo, nghiên cứu và khả năng ứng dụng của vật liệu perovskite có hệ số nhiệt điện trở dương

Title: Chế tạo, nghiên cứu và khả năng ứng dụng của vật liệu perovskite có hệ số nhiệt điện trở dươngAuthors: Lương, Văn ViệtKeywords: Vật liệu perovskite;Hệ số nhiệt dương;Điện trở;Vật lýIssue Date: 2013Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 19 tr.Abstract: C/cm2, độ từ hoá bão hoà MS= 0,1emu/cm3 ở nhiệt độ phòng. Đặc biệt vật liệu tổ hợp với tỷ lệ thành phần x= 0,25 có hằng số điện môi âm trong dải tần số thấp từ 0,2 kHz đến 800 kHz và có giá trị tuyệt đối khá lớn (cỡ 106) ở tần số 1kHz. Đã tổng hợp được hệ vật liệu PTCR mới (BaTiO3)1-x(LaNiO3)x với x= 0,2) có hiệu ứng PTCR khá lớn ở nhiệt độ 500C với nhiệt độ chuyển pha kim loại điện môi TMI= 800C. Hệ số nhiệt điện trở cực đại của mẫu này đạt 0,70.103%K-1 tại nhiệt độ 84,90C.Nghiên cứu và đã chế tạo thành công vật liệu perovskite sắt điện dạng Ba1-x-ySrxYyTiO3 có hệ số nhiệt dương của điện trở (PTCR) bằng công nghệ gốm truyền thống: Hiệu ứng PTCR thu được khá lớn (hệ số nhiệt dương của điện trở đạt tới 1,1.103% K-1 ở nhiệt độ…

Insect Conservation and Islands

Title: Insect Conservation and IslandsAuthors: T. R. New.Keywords: Biomedical and Life SciencesIssue Date: 2008Publisher: H: SpringerDescription: 248 p.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24139Appears in Collections:600 - Khoa học ứng dụng

Tiêu chuẩn đánh giá văn hóa chất lượng trường đại học theo tiếp cận giá trị (Khảo nghiệm một số trường đại học khu vực Đồng bằng sông Cửu Long).

Title: Tiêu chuẩn đánh giá văn hóa chất lượng trường đại học theo tiếp cận giá trị (Khảo nghiệm một số trường đại học khu vực Đồng bằng sông Cửu Long).Authors: Nguyễn Thị Ngọc XuânKeywords: Đảm bảo chất lượng;Tiêu chuẩn đánh giá;Văn hóa;Đại họcIssue Date: 2017Publisher: Viện Đảm bảo chất lượng giáo dụcURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59201 Luận án đã góp phần hệ thống hoá và làm rõ thêm các vấn đề lý luận và thực tiễn, các khái niệm cơ bản, dựa vào tầm nhìn, sứ mệnh, hệ giá trị của trường đại học và cách tiếp cận xây dựng văn hóa chất lượng (VHCL) để xây dựng mô hình nghiên cứu của luận án. VHCL hình thành dựa trên nền tảng văn hóa tổ chức và hoạt động đảm bảo chất lượng được nâng lên thành tầng cao hơn, có cấu trúc gồm 05 lĩnh vực đặc trưng bởi các giá trị cốt lõi của VHCL trường đại học. - Bộ tiêu chuẩn và các tiêu chí đánh giá VHCL trường đại học được xây dựng dựa trên mô hình VHCL trường đại học đã xây dựng được và tham khảo tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi đã …

Nghi lễ cắt giải tiền duyên trong lên đồng của đạo mẫu ở Việt Nam ( Qua nghiên cứu thực tế tại Phủ Dày - Xã Kim Thái - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định )

Title: Nghi lễ cắt giải tiền duyên trong lên đồng của đạo mẫu ở Việt Nam ( Qua nghiên cứu thực tế tại Phủ Dày - Xã Kim Thái - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định ) : Luận văn ThS. Khu vực học: 60 31 60Authors: Ngô, Đức Thịnh, người hướng dẫn
Hà, Thị Thu HiềnKeywords: Tín ngưỡng dân gian;Tín ngưỡng thờ đạo mẫu;Việt Nam học;Nghi lễIssue Date: 2011Publisher: Viện Việt Nam họcAbstract: 99 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Việt Nam học -- Viện Việt Nam học & Khoa học Phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Tổng quan về Đạo Mẫu, nghi lễ lên đồng và về Phủ Dầy. Nghiên cứu nghi lễ cắt giải tiền duyên của Đạo Mẫu ở Việt Nam (Qua khảo cứu thực tế tại Phủ Dầy – Xã Kim Thái – Huyện Vụ Bản – Tỉnh Nam Định). Nghi lễ cắt giải tiền duyên từ cái nhìn của những người tro (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53126Appears in Collections:IVIDES - Master Theses

Phật giáo góp phần giải quyết vấn nạn môi trường

Title: Phật giáo góp phần giải quyết vấn nạn môi trườngAuthors: Thích Gia QuangKeywords: Phật giáo;Môi trườngIssue Date: 2008Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt NamDescription: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số tháng 2/2008 ; 10 tr. ; TNS07609URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54518Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Nghiên cứu về Hiệu quả của các dạng bài tập nối đối với sự cải thiện từ vựng của học sinh lớp 10, trường THPT Đinh Tiên Hoàng, Tp. Ninh Bình

Title: Nghiên cứu về Hiệu quả của các dạng bài tập nối đối với sự cải thiện từ vựng của học sinh lớp 10, trường THPT Đinh Tiên Hoàng, Tp. Ninh BìnhOther Titles: An Investigation into the Effect of Matching Exercises on the 10th form Students’ Vocabulary Improvements at Dinh Tien Hoang High School in Ninh Binh CityAuthors: Lê, Thị Việt HàKeywords: Lớp 10;Ninh Bình;Bài tập;Tiếng Anh;Từ vựngIssue Date: 2015Publisher: Đại học quốc gia Hà nộiCitation: 40 p.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9777Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA Ở SÀI GÕN - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ NĂM 1860 ĐẾN NĂM 2008 VÀ NHỮNG KẾT QUẢ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ

Title: QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA Ở SÀI GÕN - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ NĂM 1860 ĐẾN NĂM 2008 VÀ NHỮNG KẾT QUẢ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐAuthors: Nguyễn Đức, HòaKeywords: Đô thị hóa;Thành phố Hồ Chí Minh;Kinh tế xã hộiIssue Date: 2015Publisher: Viện Việt Nam học và Khoa học phát triểnURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/111Appears in Collections:IVIDES - Bài đăng tạp chí / Tham luận HN-HT

Vai trò của các công ty xuyên quốc gia trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam

Title: Vai trò của các công ty xuyên quốc gia trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt NamOther Titles: The role of transnational companies in the process of industrialization and modernization in Viet Nam.Authors: Vũ, Thị HằngKeywords: Kinh tế;Công ty xuyên quốc giaIssue Date: 2016Publisher: Đại học quốc gia Hà NộiCitation: 105 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16219Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Designing a Competency-based English Oral Communication Course for Vietnamese Undergraduate Business Administration Students =Thiết kế khóa học giao tiếp nói tiếng Anh dựa trên đường hướng năng lực cho sinh viên Quản trị kinh doanh ở Việt Nam. Doctor of Linguistics: 621401

Title: Designing a Competency-based English Oral Communication Course for Vietnamese Undergraduate Business Administration Students =Thiết kế khóa học giao tiếp nói tiếng Anh dựa trên đường hướng năng lực cho sinh viên Quản trị kinh doanh ở Việt Nam. Doctor of Linguistics: 621401Authors: Nguyễn, Thị Minh TrâmKeywords: Tiếng Anh;Dạy và họcIssue Date: 2017Publisher: H.: University of Languages and International StudiesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59746
Luận án mô tả một bức tranh tổng quát về nghiên cứu quá trình thiết kế một khóa học (KH) giao tiếp nói bằng tiếng Anh (GTNTA) cho sinh viên Quản trị kinh doanh (QTKD) dựa trên đường hướng năng lực bao gồm toàn bộ quá trình từ nghiên cứu về nhu cầu (NCNC) đến đánh giá thiết kế KH, nghiên cứu thí điểm, ứng dụng và đánh giá mức độ hiệu quả KH. Cụ thể, một khung thiết kế chung cho KH GTNTA dựa trên đường hướng năng lực với kế hoạch học tập được xây dựng dưới ánh sáng của lý thuyết văn hóa-xã hội (LTVHXH) và khung cho thiết …

Đặc trưng đại số của toán tử khả nghịch phải suy rộng trong không gian tuyến tính

Title: Đặc trưng đại số của toán tử khả nghịch phải suy rộng trong không gian tuyến tínhOther Titles: On algebraic characterizations of generalized right invertible operators in linear spacesAuthors: Nguyễn, Minh TuấnKeywords: Toán học;Đại số;Toán tử khả nghịch suy rộng;Không gian tuyến tínhIssue Date: 1996Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: tr. 48-54Abstract: Đặc trưng đại số của toán tử khả nghịch phải suy rộng trong không gian tuyến tínhBài báo đề cập đến một lớp các toán tử khả nghịch phải suy rộng. Lớp các toán tử này bao gồm tất cả các toán tử khả nghịch phải, một số lớp toán tử quen biết trong giải tích như toán tử chiếu, toán tử vi phân, sai phân và một số dạng toán tử đại số. Các kết quả thu được chứng tỏ rằng rất nhiều tính chất cơ bản của lý thuyết các toán tử đại số có thể mở rộng cho trường hợp khả nghịch suy rộng như các công thức khai triển Taylor, Taylor - Goncharow, công thức biểu diễn nghiệm,...URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4450Appears in Col…