Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng một, 2018

Nghi lễ cắt giải tiền duyên trong lên đồng của đạo mẫu ở Việt Nam ( Qua nghiên cứu thực tế tại Phủ Dày - Xã Kim Thái - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định )

Title: Nghi lễ cắt giải tiền duyên trong lên đồng của đạo mẫu ở Việt Nam ( Qua nghiên cứu thực tế tại Phủ Dày - Xã Kim Thái - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định ) : Luận văn ThS. Khu vực học: 60 31 60Authors: Ngô, Đức Thịnh, người hướng dẫn
Hà, Thị Thu HiềnKeywords: Tín ngưỡng dân gian;Tín ngưỡng thờ đạo mẫu;Việt Nam học;Nghi lễIssue Date: 2011Publisher: Viện Việt Nam họcAbstract: 99 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Việt Nam học -- Viện Việt Nam học & Khoa học Phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Tổng quan về Đạo Mẫu, nghi lễ lên đồng và về Phủ Dầy. Nghiên cứu nghi lễ cắt giải tiền duyên của Đạo Mẫu ở Việt Nam (Qua khảo cứu thực tế tại Phủ Dầy – Xã Kim Thái – Huyện Vụ Bản – Tỉnh Nam Định). Nghi lễ cắt giải tiền duyên từ cái nhìn của những người tro (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53126Appears in Collections:IVIDES - Master Theses

Phật giáo góp phần giải quyết vấn nạn môi trường

Title: Phật giáo góp phần giải quyết vấn nạn môi trườngAuthors: Thích Gia QuangKeywords: Phật giáo;Môi trườngIssue Date: 2008Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt NamDescription: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số tháng 2/2008 ; 10 tr. ; TNS07609URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54518Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Nghiên cứu về Hiệu quả của các dạng bài tập nối đối với sự cải thiện từ vựng của học sinh lớp 10, trường THPT Đinh Tiên Hoàng, Tp. Ninh Bình

Title: Nghiên cứu về Hiệu quả của các dạng bài tập nối đối với sự cải thiện từ vựng của học sinh lớp 10, trường THPT Đinh Tiên Hoàng, Tp. Ninh BìnhOther Titles: An Investigation into the Effect of Matching Exercises on the 10th form Students’ Vocabulary Improvements at Dinh Tien Hoang High School in Ninh Binh CityAuthors: Lê, Thị Việt HàKeywords: Lớp 10;Ninh Bình;Bài tập;Tiếng Anh;Từ vựngIssue Date: 2015Publisher: Đại học quốc gia Hà nộiCitation: 40 p.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9777Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA Ở SÀI GÕN - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ NĂM 1860 ĐẾN NĂM 2008 VÀ NHỮNG KẾT QUẢ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ

Title: QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA Ở SÀI GÕN - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ NĂM 1860 ĐẾN NĂM 2008 VÀ NHỮNG KẾT QUẢ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐAuthors: Nguyễn Đức, HòaKeywords: Đô thị hóa;Thành phố Hồ Chí Minh;Kinh tế xã hộiIssue Date: 2015Publisher: Viện Việt Nam học và Khoa học phát triểnURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/111Appears in Collections:IVIDES - Bài đăng tạp chí / Tham luận HN-HT

Vai trò của các công ty xuyên quốc gia trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam

Title: Vai trò của các công ty xuyên quốc gia trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt NamOther Titles: The role of transnational companies in the process of industrialization and modernization in Viet Nam.Authors: Vũ, Thị HằngKeywords: Kinh tế;Công ty xuyên quốc giaIssue Date: 2016Publisher: Đại học quốc gia Hà NộiCitation: 105 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16219Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Designing a Competency-based English Oral Communication Course for Vietnamese Undergraduate Business Administration Students =Thiết kế khóa học giao tiếp nói tiếng Anh dựa trên đường hướng năng lực cho sinh viên Quản trị kinh doanh ở Việt Nam. Doctor of Linguistics: 621401

Title: Designing a Competency-based English Oral Communication Course for Vietnamese Undergraduate Business Administration Students =Thiết kế khóa học giao tiếp nói tiếng Anh dựa trên đường hướng năng lực cho sinh viên Quản trị kinh doanh ở Việt Nam. Doctor of Linguistics: 621401Authors: Nguyễn, Thị Minh TrâmKeywords: Tiếng Anh;Dạy và họcIssue Date: 2017Publisher: H.: University of Languages and International StudiesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59746
Luận án mô tả một bức tranh tổng quát về nghiên cứu quá trình thiết kế một khóa học (KH) giao tiếp nói bằng tiếng Anh (GTNTA) cho sinh viên Quản trị kinh doanh (QTKD) dựa trên đường hướng năng lực bao gồm toàn bộ quá trình từ nghiên cứu về nhu cầu (NCNC) đến đánh giá thiết kế KH, nghiên cứu thí điểm, ứng dụng và đánh giá mức độ hiệu quả KH. Cụ thể, một khung thiết kế chung cho KH GTNTA dựa trên đường hướng năng lực với kế hoạch học tập được xây dựng dưới ánh sáng của lý thuyết văn hóa-xã hội (LTVHXH) và khung cho thiết …

Đặc trưng đại số của toán tử khả nghịch phải suy rộng trong không gian tuyến tính

Title: Đặc trưng đại số của toán tử khả nghịch phải suy rộng trong không gian tuyến tínhOther Titles: On algebraic characterizations of generalized right invertible operators in linear spacesAuthors: Nguyễn, Minh TuấnKeywords: Toán học;Đại số;Toán tử khả nghịch suy rộng;Không gian tuyến tínhIssue Date: 1996Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: tr. 48-54Abstract: Đặc trưng đại số của toán tử khả nghịch phải suy rộng trong không gian tuyến tínhBài báo đề cập đến một lớp các toán tử khả nghịch phải suy rộng. Lớp các toán tử này bao gồm tất cả các toán tử khả nghịch phải, một số lớp toán tử quen biết trong giải tích như toán tử chiếu, toán tử vi phân, sai phân và một số dạng toán tử đại số. Các kết quả thu được chứng tỏ rằng rất nhiều tính chất cơ bản của lý thuyết các toán tử đại số có thể mở rộng cho trường hợp khả nghịch suy rộng như các công thức khai triển Taylor, Taylor - Goncharow, công thức biểu diễn nghiệm,...URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4450Appears in Col…