Phật giáo góp phần giải quyết vấn nạn môi trường

Title: Phật giáo góp phần giải quyết vấn nạn môi trường
Authors: Thích Gia Quang
Keywords: Phật giáo;Môi trường
Issue Date: 2008
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số tháng 2/2008 ; 10 tr. ; TNS07609
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54518
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Bài đăng phổ biến từ blog này

So sánh một số phương pháp phát hiện biên

Áp dụng phương pháp Rađa đất để xác định “thoát không” dưới bê tông bản mặt đập Cửa Đạt