Phật giáo góp phần giải quyết vấn nạn môi trường

Title: Phật giáo góp phần giải quyết vấn nạn môi trường
Authors: Thích Gia Quang
Keywords: Phật giáo;Môi trường
Issue Date: 2008
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số tháng 2/2008 ; 10 tr. ; TNS07609
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54518
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Bài đăng phổ biến từ blog này

Carrier detection in families affected by Duchenne muscular dystrophy using Multiplex Ligation - Dependent Probe Amplification = Ứng dụng kỹ thuật Multiplex Ligation - Dependent Probe Amplification xác định người lành mang gen bệnh trong các gia đình bị ảnh hưởng

Magnetic Memory Effect in La0.6Sr0.4MnO3 Perovskite Nanoparticles

Vai trò của các công ty xuyên quốc gia trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam