Nghiên cứu về Hiệu quả của các dạng bài tập nối đối với sự cải thiện từ vựng của học sinh lớp 10, trường THPT Đinh Tiên Hoàng, Tp. Ninh Bình

Title: Nghiên cứu về Hiệu quả của các dạng bài tập nối đối với sự cải thiện từ vựng của học sinh lớp 10, trường THPT Đinh Tiên Hoàng, Tp. Ninh Bình
Other Titles: An Investigation into the Effect of Matching Exercises on the 10th form Students’ Vocabulary Improvements at Dinh Tien Hoang High School in Ninh Binh City
Authors: Lê, Thị Việt Hà
Keywords: Lớp 10;Ninh Bình;Bài tập;Tiếng Anh;Từ vựng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học quốc gia Hà nội
Citation: 40 p.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9777
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Bài đăng phổ biến từ blog này

Carrier detection in families affected by Duchenne muscular dystrophy using Multiplex Ligation - Dependent Probe Amplification = Ứng dụng kỹ thuật Multiplex Ligation - Dependent Probe Amplification xác định người lành mang gen bệnh trong các gia đình bị ảnh hưởng

Magnetic Memory Effect in La0.6Sr0.4MnO3 Perovskite Nanoparticles

Vai trò của các công ty xuyên quốc gia trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam