Nghiên cứu về Hiệu quả của các dạng bài tập nối đối với sự cải thiện từ vựng của học sinh lớp 10, trường THPT Đinh Tiên Hoàng, Tp. Ninh Bình

Title: Nghiên cứu về Hiệu quả của các dạng bài tập nối đối với sự cải thiện từ vựng của học sinh lớp 10, trường THPT Đinh Tiên Hoàng, Tp. Ninh Bình
Other Titles: An Investigation into the Effect of Matching Exercises on the 10th form Students’ Vocabulary Improvements at Dinh Tien Hoang High School in Ninh Binh City
Authors: Lê, Thị Việt Hà
Keywords: Lớp 10;Ninh Bình;Bài tập;Tiếng Anh;Từ vựng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học quốc gia Hà nội
Citation: 40 p.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9777
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Bài đăng phổ biến từ blog này

So sánh một số phương pháp phát hiện biên

Áp dụng phương pháp Rađa đất để xác định “thoát không” dưới bê tông bản mặt đập Cửa Đạt