Đặc trưng đại số của toán tử khả nghịch phải suy rộng trong không gian tuyến tính

Title: Đặc trưng đại số của toán tử khả nghịch phải suy rộng trong không gian tuyến tính
Other Titles: On algebraic characterizations of generalized right invertible operators in linear spaces
Authors: Nguyễn, Minh Tuấn
Keywords: Toán học;Đại số;Toán tử khả nghịch suy rộng;Không gian tuyến tính
Issue Date: 1996
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: tr. 48-54
Abstract: Đặc trưng đại số của toán tử khả nghịch phải suy rộng trong không gian tuyến tínhBài báo đề cập đến một lớp các toán tử khả nghịch phải suy rộng. Lớp các toán tử này bao gồm tất cả các toán tử khả nghịch phải, một số lớp toán tử quen biết trong giải tích như toán tử chiếu, toán tử vi phân, sai phân và một số dạng toán tử đại số. Các kết quả thu được chứng tỏ rằng rất nhiều tính chất cơ bản của lý thuyết các toán tử đại số có thể mở rộng cho trường hợp khả nghịch suy rộng như các công thức khai triển Taylor, Taylor - Goncharow, công thức biểu diễn nghiệm,...
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4450
Appears in Collections:Natural Sciences and Technology

Bài đăng phổ biến từ blog này

So sánh một số phương pháp phát hiện biên

Áp dụng phương pháp Rađa đất để xác định “thoát không” dưới bê tông bản mặt đập Cửa Đạt