Searches for Λ0 b and Ξ0 b decays to K0 spπ- and K 0 spK- final states with first observation of the Λ0 b → k0 sp7π - decay

Title: Searches for Λ0 b and Ξ0 b decays to K0 spπ- and K 0 spK- final states with first observation of the Λ0 b → k0 sp7π - decay
Authors: R, Aaij,
B, Adeva
M., Adinolfi
A, Affolder
Z, Ajaltouni
...
Keywords: B physics;;Branching fraction;Flavor physics;Hadron-hadron scattering
Issue Date: 2014
Publisher: Journal of High Energy Physics
Citation: Scopus
URI: http://link.springer.com/article/10.1007%2FJHEP04%282014%29087
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34206
A search for previously unobserved decays of beauty baryons to the final states K0 spπ- and K0 spK- is reported. The analysis is based on a data sample corresponding to an integrated luminosity of 1.0 fb- of pp collisions. The Λ0 b → ̄K pπ- decay is observed with a significance of 8.6σ, with branching fraction (Equation Presented), where the uncertainties are statistical, systematic, from the ratio of fragmentation fractions f Λ 0 b/fd, and from the branching fraction of the B0 → K0π+π - normalisation channel, respectively. A first measurement is made of the CP asymmetry, giving (Equation Presented). No significant signals are seen for Λ0 b → K0 spK - decays, Ξ0 b decays to both the K 0 spπ- and K0 spK - final states, and the Λ0 b → D- s(→ K0 sK-)p decay, and upper limits on their branching fractions are reported.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Áp dụng phương pháp Rađa đất để xác định “thoát không” dưới bê tông bản mặt đập Cửa Đạt

So sánh một số phương pháp phát hiện biên

Nghiên cứu khả năng phát hiện và ảnh hưởng lẫn nhau của các hang rỗng trên mô hình lý thuyết và kiểm nghiệm thực tế bằng phương pháp Ra đa đất