Nghiên cứu và phát triển trong đại học

Title: Nghiên cứu và phát triển trong đại học
Authors: Ngô, Quang Hưng
Keywords: Giáo dục đại học;Nghiên cứu khoa học
Issue Date: 2015
Publisher: H.: ĐHQGHN
Citation: tr. 48-52
Series/Report no.: Số 296;
Abstract: CHÚNG TA KHÔNG NÊN BÁM THEO MỘT SỐ CHỈ SỐ ĐỊNH LƯỢNG CÓ VẺ KHÁCH QUAN
NHƯNG LẠI HỜI HỢT VỀ KHẢ NĂNG ĐÁNH GIÁ NHƯ SỐ BÀI BÁO ISI HAY CHỈ SỐ ẢNH
HƯỞNG. CÓ CHĂNG THÌ CÁC CHỈ SỐ NÀY CHỈ NÊN MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO.
TA CẦN ĐÁNH GIÁ CỦA CHUYÊN GIA.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3846

Bài đăng phổ biến từ blog này

Carrier detection in families affected by Duchenne muscular dystrophy using Multiplex Ligation - Dependent Probe Amplification = Ứng dụng kỹ thuật Multiplex Ligation - Dependent Probe Amplification xác định người lành mang gen bệnh trong các gia đình bị ảnh hưởng

Magnetic Memory Effect in La0.6Sr0.4MnO3 Perovskite Nanoparticles

Vai trò của các công ty xuyên quốc gia trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam