Nghiên cứu và phát triển trong đại học

Title: Nghiên cứu và phát triển trong đại học
Authors: Ngô, Quang Hưng
Keywords: Giáo dục đại học;Nghiên cứu khoa học
Issue Date: 2015
Publisher: H.: ĐHQGHN
Citation: tr. 48-52
Series/Report no.: Số 296;
Abstract: CHÚNG TA KHÔNG NÊN BÁM THEO MỘT SỐ CHỈ SỐ ĐỊNH LƯỢNG CÓ VẺ KHÁCH QUAN
NHƯNG LẠI HỜI HỢT VỀ KHẢ NĂNG ĐÁNH GIÁ NHƯ SỐ BÀI BÁO ISI HAY CHỈ SỐ ẢNH
HƯỞNG. CÓ CHĂNG THÌ CÁC CHỈ SỐ NÀY CHỈ NÊN MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO.
TA CẦN ĐÁNH GIÁ CỦA CHUYÊN GIA.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3846

Bài đăng phổ biến từ blog này

Áp dụng phương pháp Rađa đất để xác định “thoát không” dưới bê tông bản mặt đập Cửa Đạt

So sánh một số phương pháp phát hiện biên

Giảm PAPR và MAI trong hệ thống MC-CDMA : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 60 52 70